Aktiviteter

Träff i föreningsbigården

Ansvar för fikat tisdagkvällar 2019
Ansvaret innebär att man ordnar med fikabröd, och brygger kaffe efter avslutat arbete i bigården.

 

Gräsklippning tisdagkvällar 2018
De aktuella ytorna är vägen upp till Klastorp, utsidan om häcken, nere vid vägen, lilla parkeringen, kring bigården, gångvägen mellan bigården och boningshuset, området framför boningshuset till de vita grindarna.

 

Lämna ett svar