Föreningens historia

Mjölbyortens BF

1917 startade föreningen. I motsats till de flesta andra kom Mjölbyföreningen att ansluta sig till den äldsta av de två på riksplanet arbetande organisationerna, nämligen Sveriges Allmänna Biodlareförening. Förste ordförande vad den nyligen inflyttade lokreparatören Gustav Adolf Silvander från Nässjö. Vid 1917 års slut var 15 biodlare anslutna till föreningen. Ett år senare var siffran upp i 30 medlemmar.

Mantorps BF

20 augusti 1944 bildades föreningen vid ett instruktionsmöte som hölls hos Henry Svensson vaxfabriken i Mantorp. Svensson får väl också anses som främsta initiativtagare till bildandet. Vid mötet fanns representanter från länsförbundet och Linköpings BF. Det fanns många dåvarande medlemmar i Linköpings biodlareförening som var bosatta i Mantorpstrakten, varför det ansågs motiverat att bilda en ny lokalavdelning.  Det blev också de närvarandes beslut. Föreningens förste ordförande blev Henry Svensson, Mantorp. Anslutningen av medlemmar var vid starten 40 personer. Vid 1947 års slut hade antalet mer än fördubblats. Den högsta medlemssiffran var 116 personer, vilken uppnåddes 1949.

Mjölby-Mantorps BF

15 augusti 1969 ägde sammanslagningen av de båda föreningarna rum i hembygdsgården vid ett gemensamt möte. Då enades man om att namnet på den nya föreningen skulle vara Mjölby-Mantorps biodlarförening.

Lämna ett svar